Chọn ngôn ngữ

Thời gian là vàng

Tài nguyên dạy học

Danh ngôn

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Hoàng Thị Thu Hà)
 • (Phạm Thị Thanh)
 • (Nguyễn Thanh Bình)
 • (Hoàng Nam Trung)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Truyện cười

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Liên kết Website

  Chào mừng quý vị đến với THCS Phan Đình Phùng School Website.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  de thi hoc ki anh van hoc ki 1

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: internet
  Người gửi: Văn Viết Quang Hiếu
  Ngày gửi: 08h:06' 06-12-2013
  Dung lượng: 55.5 KB
  Số lượt tải: 452
  Số lượt thích: 0 người
  School:
  Name:..............................................
  Class: 9/.......
  
  ENGLISH 9

  MARKS
  
  I.Đọc đoạn văn rồi làm bài tập bên dưới: (2.5pts)
  A.Dùng 1 từ đã cho trong khungđiền vào chỗ trống:(1.5đ)
  friendship -knowledge- of- useful – many -what
  
  English is a very (1).................language.If we know English, we can go to any countries we like. We will not find it hard to make people understand (2).............we want to say. English also helps us learn all kinds (3)...........subjects. Hundreds of books are written in English every day in (4)..............countries. English has also helped to spread ideas and (5).....................to all corners of the world. Therefore, the English language has helped to spread better understanding and (6)....................among countries of the world.
  B. Trả lời câu hỏi( 1đ):
  1.What can we do if we know English ?
  →.....................................................................................................................................
  2.Is English a very useless language ?
  →........................................................................
  II.Chọn phương án đúng nhất: (2đ)
  1.The teacher asked me………….I finished my homework.
  A. if B.when C.whether D.do E.did
  2. Chọn 2 từ có cách phát âm giống nhau :
  A. bamboo B.pagoda C. cake D.native E.encourage
  3.Minh will come here …………7p.m and 10 p.m.tomorrow .
  A. between B.from C.at D.on
  4.We wish we ………… back to the village next year
  A. come B. can come C. came D. would come
  5.If he doesn’t come soon, he ……………the train
  A. can miss B. could miss C. would miss D. had to miss
  6.Tom asked his teacher …………..
  A. what is the time B. what the time was
  C. what was the time D. what the time is
  III. Làm theo yêu cầu trong ngoặc:( 3 pts)
  1. I would like some ………………….. about your school .( inform )
  ( Dùng hình thức đúng của từ trong ngoặc)
  2.She /ask/ me /how /I / use / English / the future. ( Hoàn chỉnh câu dùng từ gợi ý)
  ( .............................................................................................................................
  3. I can’t play the guitar well.( Viết lại câu dùng “ wish” )
  (I wish...................................................................................................................
  4. “ Do you get home after 10.30 ? ”.I said to him. ( Chuyển sang câu nói gián tiếp)
  ( I asked him..........................................................................................................
  5.Our school has many well- (diequalif )...................... teachers ( sắp xếp các chữ cái trong ngoặc thành từ có nghĩa)
  6. Mrs Khanh said :“ I must wash clothes now ” ( Chuyển sang câu nói gián tiếp)
  ( Mrs khanh said …………………………………………………………………….

  7. Lan wanted to go the place again because it was beautiful ( sử dụng “so” để nối câu)
  (………………………………………………………………………………………..

  IV.Hoàn thành bài hội thoại,dùng 1 câu hỏi đã cho trong khung(1đ)
  - Which skills do you also need to improve?
  - Why do you think most people learn English?
  - How did you do to improve your speaking skill?
  - When did you start learning English?
  
  Lan: Do you like learning English,Nhung?
  Nhung:Yes,I do
  Lan:(1)...........................................................................................................?
  Nhung:When I was in primary school.
  Lan:(2)............................................................................................................?
  Nhung: I spoke with my father,friends and foreign tourists
  Lan:(3)............................................................................................................?
  Nhung:Because it’s easy to get a better job .
  Lan:(4).............................................................................................................?
  Nhung: Writing and listening skills .
  V.Nghe và điền vào chỗ trống 1 từ thích hợp : (1.5pts)
  It was a beautiful day, my friends and I decided to go on a picnic.We (1) ……………. a bus to the countryside and then walked about 30 minutes to the (2)………..site next to the river. We put down the blankets and laid out the food.We really(3)…………the picnic but we got tired so we quickly fell asleep. It was(4) ………….. 6.30. We hurriedly gathered all our things and (5)……. to the bus stop . We were almost late . Luckily , we caught the (6)………..bus and could arrive home .  Good luck to you!  School:
  Name:..............................................
  Class: 9/.......
  ENGLISH 9

  MARKS
  
  I.Đọc đoạn văn rồi làm bài tập bên dưới:
  A.Dùng từ thích hợp đã cho trong khung điền vào chỗ trống:(1.5đ)
  friendship -
   
  Gửi ý kiến