Chọn ngôn ngữ

Thời gian là vàng

Tài nguyên dạy học

Danh ngôn

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Hoàng Thị Thu Hà)
 • (Phạm Thị Thanh)
 • (Nguyễn Thanh Bình)
 • (Hoàng Nam Trung)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Truyện cười

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Liên kết Website

  Photo
  Họ và tên Hoàng Như Ngọc
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Phan Đình Phùng
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 406 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Hoàng Nam Trung
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/hosocanhan
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phan Đình Phùng
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Phạm Thị Thanh
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/phamthithanhpdp
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Phan Đình Phùng
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 120 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Phạm Thị Thanh
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Phan Đình Phùng
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Hồng
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/hongluannghia
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phan Đình Phùng
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 96 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Hoàng Thị Diệu Thúy
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phan Đình Phùng
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Toán học, Vật lý
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Hoàng Thị Thu Hà
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Phan Đình Phùng
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 89 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Cam
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/sinhhoc_thcs
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phan Đình Phùng
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 96 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Hoàng Nam Trung
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/tinhocdongha
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phan Đình Phùng
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 29290 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Phạm Thị Tú Nhi
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/Dainhidh
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phan Đình Phùng
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 89 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Hoàng Thị Diệu Trang
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/hoangdieudh
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phan Đình Phùng
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Công nghệ
  Điểm số 89 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Thái Thị Ánh Hồng
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/mimihongdh
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phan Đình Phùng
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Âm nhạc
  Điểm số 1652 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Cao Thị Xuân
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/caoxuan
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phan Đình Phùng
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 89 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Lan Anh
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/Sonanhpdp
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phan Đình Phùng
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Lịch sử, Địa Lý
  Điểm số 243 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Như Huế
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/Huepdp
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phan Đình Phùng
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 83 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Thị Nhã Trúc
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/Trucapdp
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phan Đình Phùng
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 112 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Thị Tố Trinh
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/Trinhpdp
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phan Đình Phùng
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 150 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Hồ Thị Thanh Hải
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/haitoanpdp
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phan Đình Phùng
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 171 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Thị Hương Lan
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/Lantoanpdp
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phan Đình Phùng
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 402 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Võ Thị Hương Giang
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/Jive
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phan Đình Phùng
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
  Điểm số 662 (xem chi tiết)